อาสาสมัครข้อต่อชุมชน คุมโควิด-19

สิ้นสุดไปแล้วกับภารกิจ 7 วันของทีมแพทย์ชนบท กับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล สามารถตรวจไปได้ทั้งหมด 141,516 คน พบผู้ติดเชื้อกว่า 15,000 คน

นอกจากบุคลากรของทีมแพทย์ชนบทมากกว่า 400 คน การลงพื้นที่แต่ละครั้ง ยังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนการภาคส่วนต่าง ๆ หนึ่งในนั้นก็คือ อาสาสมัครภาคประชาชน ที่มีส่วนสำคัญตั้งแต่การนัดหมาย จัดทำข้อมูล ให้คำปรึกษา และส่งต่อข้อมูลผู้ติดเชื้อเพื่อเข้ารักษาแบบ Home Isolation

Author

Alternative Text
AUTHOR

ณัฐพล พลารชุน