เคาะประตูฉีดไฟเซอร์ เสริมเกราะกลุ่มเปราะบาง

1 ในจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ ล็อตบริจาคจากสหรัฐฯ 1.5 ล้านโดส ให้กับกลุ่ม เป้าหมาย 608 คือที่ จ.นครปฐม แต่นั่นยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียง

.

ภารกิจเคาะประตูฉีดไฟเซอร์ ที่ต้องแข่งขันกับเวลา และความโปร่งใส คือโจทย์ท้าทายของบุคลากรทางการแพทย์ที่นี่

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน