คลุมถุงดำ ยุติธรรมชั้นต้น

กรณีผู้กำกับ สภ.เมืองนครสวรรค์ใช้ถุงพลาสติคลุมหัวทรมาณผู้ต้องหาจนถึงแก่ความตาย ทำให้สังคมตั้งคำถามถึงการปฏิรูปตำรวจอีกครั้ง!โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่กฎหมายปราบยาเสพติดเปิดช่องให้ตำรวจผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ปส. ควบคุมตัวผู้ต้องหาที่ถูกจับไว้ได้ 3 วันโดยยังไม่ต้องส่งตัวให้พนักงานสอบสวนทันทีตาม ป.วิ อาญา 84

.

ด้านหนึ่ง ก็โดยมีเจตนาเพื่อประสิทธิภาพการสืบสวน แต่ก็เป็นช่องโหว่ให้ตำรวจที่ประพฤติมิชอบใช้ในการ “รีดทรัพย์ ” แลกกับอิสรภาพ รวมทั้งกระทำทารุณกรรมต่อผู้ต้องหาได้ เกิดปัญหาขึ้นในความเป็นจริงมากมาย

.

The Active สัมภาษณ์พิเศษ พันตำรวจเอก วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร อดีตรองผู้บังคับการจเรตำรวจ และเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (สป.ยธ.).

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย