แก้ปัญหาขาดแคลนพืชพันธุ์ : The Active (28 ส.ค. 64)

จากปัญหาเกษตรกรขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดีที่ใช้ในการเพาะปลูก และซื้อเมล็ดพันธุ์จากเอกชนในราคาค่อนข้างสูง . กรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดจุดบริการพืชพันธุ์ DOAE ขึ้น เพื่อให้เข้าถึงพืชพันธุ์ดี โดยการใช้ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 10 ศูนย์ ทั่วประเทศไทย . เกษตรกรกระทบโควิด-19 ขาดพันธุ์พืช แหล่งอาหาร อยากทำเกษตรกรพืชชนิดใหม่ ให้เป็นทางเลือกทางรอด . 📌 ชมทาง Facebook : The Active 📌 ติดตามเนื้อหาทั้งหมดที่ https://theactive.net/

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน