รู้จักแอปฯ ศูนย์ช่วยเด็กโควิด : The Active (26 ส.ค. 64)

หากพบเด็กติดเชื้อโควิด-19 หรือผู้ปกครองติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดูแลเด็กได้ . ใครพบเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือจากโรคระบาดครั้งนี้ แจ้งเหตุได้ที่ ไลน์ @savekidscovid19 เพื่อรับความช่วยเหลือจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน และชมวิธีการเข้าถึงระบบบริการ กับ พรีน พิชญาพร โพธิ์สง่า . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้