รู้จัก BKK HI/CI CARE รักษาอยู่บ้านเสมือนไปโรงพยาบาล

“BKK HI/CI CARE” คลินิกออนไลน์ ให้ผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ รักษาแบบ Virtual Hospital อยู่บ้านก็เหมือนไปโรงพยาบาล เตรียมทีมแพทย์พร้อมดูแลผู้ป่วย 30,000 คน รับนโยบาย Home Isolation ของ สปสช.

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้