ตรวจแล้วต้องตามต่อ แค่ 1 วัน อาจทรุดได้

ตรวจเชิงรุกนครปฐม อย่าลืม “กลุ่มเปราะบาง” ผู้สูงอายุ โรคประจำตัว ปล่อยไว้นาน อาจไม่ทันการณ์
.
งานสำคัญในพื้นที่ ต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด เพียง 1 วัน อาการทรุด รอการช่วยเหลือ
หลัง “แพทย์ชนบท” ถอนกำลัง ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน พบผู้ติดเชื้อแล้ว แม้รับยารักษา แต่ผ่านไป 24 ชั่วโมง อาการไม่สู้ดี ความพยายามหาเตียงของครอบครัวจึงเกิดขึ้น

Author

Alternative Text
AUTHOR

ณาตยา แวววีรคุปต์