ช่องว่างการเข้าถึงระบบ Home Isolation และการส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19

แม้ ศบค. จะประกาศแนวทางชัดเจนสำหรับกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่ต้องทำ Home Isolation และ Community Isolation ส่วนผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองส่งต่อไปที่ รพ.สนาม หรือ Hospitel และกลุ่มผู้ป่วยสีแดงต้องอยู่ในโรงพยาบาลหลัก
.
แต่ในความจริงแล้วการตรวจ ATK ก็ยังมีข้อจำกัดเพราะต้องรอผลตรวจ RT-PCR จึงจะเข้าสู่ระบบการรักษาได้ ในขณะที่เข้าสู่ระบบกักตัวเองที่บ้านหรือ Home Isolation ก็ยังมีช่องว่าง

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส