เป็ดไทยสู้ภัย เปิดใจ กู้ชีวิต-หยุดตาย ผู้ป่วยโควิด-19

คนตายเฉลี่ย 6 คน/ชั่วโมง ปัญหาใหญ่มาจากการหยุดอาการรุนแรงไม่ทัน การยิงที่เร็ว ตรวจเชื้อภายใน 24 ชั่วโมง และการเพิ่มผู้สีเหลืองเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเร่งทำเพื่อหยุดวงจรการตาย
.
The Active เปิดใจ “ก้อง-พณชิต กิตติปัญญางาม” ผู้ต่อตั้งและหัวหน้าทีม “เป็ดไทยสู้ภัย” ผู้หยุดหน้างานของเหล่าเพื่อน Start up มาฝ่าวิกฤตโควิด-19 ยกทีม และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ร่วมกับภาครัฐและภาคประชาชน

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ ชอบอยู่นิ่งๆ เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน