“รัฐสวัสดิการ” นโยบาย “เมืองไทยในฝัน”

ถ้าสวัสดิการของรัฐดี เราจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ถูกไหม?
แล้วหากว่านโยบาย #รัฐสวัสดิการ คือคำตอบ คุณจะสนใจและอยากให้เกิดขึ้นหรือเปล่า… “พรีน” พิชญาพร โพธิ์สง่า ชวนทำความเข้าใจแนวคิด “สวัสดิการถ้วนหน้า” นโยบาย “เมืองไทยในฝัน” ของหลายๆ คน ใน The Explainer

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้