โป่งเกตุโมเดล ดูแลแบบ Community Isolution ใช้สมุนไพรต้านโควิด-19

หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนโป่งเกตุ จ.สระบุรี โรงเรียนบ้านโป่งเกตุปรับเป็นศูนย์ปรุงยาสมุนไพรรักษาโควิด-19 ปูพรมแจกสมุนไพร 7 นางฟ้า และฟ้าทะลายโจรให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาแบบ Community Isolation

ภายใต้การช่วยเหลือของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ที่กำลังขับเคลื่อนการใช้สมุนไพรเป็นยารักษาโควิด-19

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย