ผลกระทบโครงการพัฒนารัฐ ต่อมิติวัฒนธรรม : The Active (25 ก.ค. 64)

หนึ่งในกลไกสำคัญของการแก้ปัญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐในพื้นที่ชุมชน คือ ข้อมูลแผนที่ชุมชน ที่ว่าด้วยเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ . คุยกับนักวิชาการ ที่ลงพื้นที่วิจัยและพบปัญหา สู่การเสนอแนวทางเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอย จากโครงการของรัฐที่กระทบต่อประชาชน จากบทเรียน “เขื่อนหัวนา” . #เขื่อนหัวนา . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ