ติดเชื้อ เหนื่อยล้า ชีวิตแรงงานทิ้งไม่ได้ : The Active (23 ก.ค. 64)

1 เดือนของการปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง อาจไม่เท่ากับ 1 เดือนล็อกดาวน์ของคนกลุ่มอื่น ๆ ในสังคม . ‘ภาคประชาสังคม’ จึงเป็นกลุ่มหลักที่อาสาเข้าไปดูแล ใช้สายป่านที่พอมีช่วยให้แรงงานข้ามชาติได้เข้าถึงอาหาร สิ่งของจำเป็น และสิทธิการตรวจ-รักษาหากมีอาการป่วย . บางครั้งคนทำงานก็ถูกโดดเดี่ยวจนเกือบหมดแรง บางคนต้องกลายเป็นผู้ติดเชื้อเสียเอง…แต่ชีวิตของเพื่อนมนุษย์ก็หยุดช่วยเหลือไม่ได้ . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

พงศ์เมธ ล่องเซ่ง

นักข่าวไม่จำกัดสาย จัดให้ได้ทุกประเด็น เชียร์แมนยู มีลูกเล็กชื่อคีน-คีพ แต่ไม่เคยวีนใคร