อาสาด้วยใจ หนุนระบบดูแลบ้าน ชุมชน : The Active (19 ก.ค. 64)

รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่ “บ้านและชุมชน” ทำได้จริงมากแค่ไหน ? . คุยกับ ‘นพพรรณ พรหมศรี’ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย ร่วมถอดบทเรียนตลอด 2-3 เดือนที่ผ่านมา กับความพยายามสร้างระบบ Home Isolation และ Community Isolation โดยภาคประชาชน เพื่อให้แนวทางนี้เป็นทางออกกู้วิกฤตของระบบสาธารณสุขในระดับภาคนโยบาย . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส