กลไกสภาฯ ส่งเสียงแทนประชาชน แก้วิกฤตโควิด-19 : The Active (14 ก.ค. 64)

บุคลากรด่านหน้าเสียชีวิต บางเคสเสียชีวิตหลังได้รับวัคซีนซิโนแวค ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ยังไม่มีท่าทีลดลง . ทำให้การนำเข้าวัคซีน mRNA เพื่อปกป้องแพทย์ พยาบาล และประชาชน เป็นสิ่งที่ ส.ส. ตัวแทนประชาชน ในสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ให้ความสำคัญ เพื่อไม่ให้หลังประกาศล็อกดาวน์ จากนี้ต้องสูญเปล่า . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย