ติดเชื้อ กักตัวที่บ้าน ให้ปลอดภัย ? : The Active (13 ก.ค. 64)

กักตัวที่บ้าน Home Isolation และ Community Isolation อย่างไร ให้ปลอดภัย มีมาตรฐานภายใต้การดูแลของระบบชุมชน . แนวทางนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องเตรียมพร้อม ที่สำคัญหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนปรับเปลี่ยนบทบาท ระเบียบ หนุนเสริมชุมชนมากแค่ไหน . The Active พูดคุยกับ พญ.นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ ผอ.บริหาร สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี หนึ่งในบุคคลสำคัญที่ร่วมผลักดันวางระบบการกักตัวที่บ้านและชุมชนให้ปลอดภัยได้มาตรฐาน ภายใต้ทีมทำงาน “Com COVID-19” ซึ่งทำมาก่อนจะมีความชัดเจนจากนโยบายตามแนวทางนี้ . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส