รักษาตัวอยู่บ้าน ปรึกษาหมอผ่านออนไลน์ : Explainer (10 ก.ค. 64)

Home Isolation และ Community Isolation ทางเลือกใหม่ รักษาผู้ป่วยโควิด-19 “กักตัวอยู่บ้าน-ดูแลโดยชุมชน ในความควบคุมของโรงพยาบาล” สำหรับผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงหรือไม่มีอาการ เพื่อลดภาระงานด้านสาธารณสุข หลีกทางให้ให้ผู้ป่วยอาการรุนแรงได้รักษาในโรงพยาบาล ฟังชัด ๆ กับ “พรีน” พิชญาพร โพธิ์สง่า ใน Explainer

.
📌 ชมทาง Youtube : https://youtu.be/exSlUe07C7E
📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้