สูงวัย ห่างไกลวัคซีน : Explainer (3 ก.ค. 64)

“เมื่อผู้สูงอายุหลายล้านคน ยังคงรอคอยวัคซีน” แม้จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการจัดอันดับให้ได้จัดสรรก่อน แต่วัคซีนที่มีน้อย และการกระจายวัคซีนที่ไม่ทั่วถึง ก็เลยทำให้ #สูงวัยห่างไกลวัคซีน โดยไม่ตั้งใจ ทำอย่างไรดี ? . หาคำตอบกับ “พรีน” พิชญาพร โพธิ์สง่า ใน The Active Explainer . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้