มาตรการ SMEs ไม่ตรงจุด ซ้อนวิกฤตผู้ประกอบการ

การทยอยปิดกิจการของ “โรงแรมและร้านอาหาร” เป็นสัญญาณน่าเป็นห่วง สำหรับ SMEs ไทย เพราะนั่นหมายถึงรายได้ที่เคยสร้างให้ประเทศปีละกว่า 4 แสนล้าน กำลังสั่นคลอน . แม้รัฐจะออกมาตรการเยียวยามาทุกระลอกการระบาดของโควิด-19 แต่นั่นไม่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น เพราะอะไร? . The Active เปิดใจ ‘สรเทพ โรจน์พจนารัช’ ตัวแทน ผู้ประกอบการร้านอาหาร . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย