สวนสาธารณะ ที่เที่ยว “ของทุกคน”

“เราไม่เข้าใจเลยว่าทำไมต้องปิดสวนสาธารณะ ในเมื่อไม่เคยมีคลัสเตอร์ไหนเกิดขึ้นที่นี่ ทั้งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่ำ และประโยชน์สูง” . หลังคลายมาตรการล็อกดาวน์ “สวนสาธารณะ” ก็กลับมามีบทบาทในการเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ของคนเมืองอีกครั้ง . หลากความเห็นย้ำความจำเป็น “กรุงเทพฯ ต้องมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น” . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้