โรงครัวกลาง อาหารกลางวันเด็ก

วิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้โรงเรียนปิดนาน การเรียนรู้และพัฒนาการเด็กถูกชะลอ อีกครั้งการเข้าถึงอาหารตามหลักโภชนาการของเด็กก็ถูกตัดขาดด้วย . ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนปิ่นเจริญ 2 เล็งเห็นความสำคัญทำโครงการโรงครัวกลาง อาหารกลางวันเด็กเสริม เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารที่เหมาะกับช่วงวัย ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและสติปัญญาของเด็กด้วย . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ