ถกเงินอุดหนุนเด็กเล็ก อภิปรายงบปี 2565

บางโรงเรียนอาจเปิดเทอมแล้ว แต่ศูนย์เด็กเล็กหลายแห่งในพื้นที่ระบาดโควิด-19 ยังไม่อยากเผชิญความเสี่ยงนี้…นี่ทำให้ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา เสียงเรียกร้องเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า 600 บาทดังมากยิ่งขึ้น อย่างน้อยก็ช่วยเยียวยาพ่อแม่ในภาวะที่ยากลำบากนี้ . The Active ชวนย้อนดูเนื้อหาระหว่างการพิจารณางบฯ 65 กับการทวงถามสิ่งที่พรรคการเมืองต่าง ๆ เคยหาเสียงไว้ เพื่อจับตาในชั้นกรรมาธิการฯ เพราะช่วงวิกฤตแบบนี้”ปากท้อง” และ “พัฒนาการของเด็กเล็ก” นั้นเป็นสิ่งสำคัญ . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย