คุมระบาด ไม่ลืมคนไร้บ้าน (คนใช้ชีวิตสาธารณะ)

การพบคนไร้บ้าน ที่พักอาศัยในศูนย์พัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน บ้านพูนสุข จ.ปทุมธานี ติดเชื้อโควิด-19 รวม 7 คน . นอกจากเป็นข้อมูลใหม่เกี่ยวกับคนไร้บ้านในสถานการณ์โควิด-19 สิ่งนี้ยังสะท้อนว่าพวกเขาถือเป็นอีกกลุ่มเสี่ยงที่ต้องให้ความสำคัญในการดูแลป้องกันเพื่อคุมระบาดทุกมิติ ทั้งการเข้าถึงการตรวจคัดกรองเชิงรุก อาหาร และอาชีพ . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

ทัศนีย์ ประกอบบุญ

นักข่าวสายลุย เกาะติดประเด็นแล้วไม่มีปล่อย รักการเดินทาง หลงรักศิลปะบนรองเท้า และชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ