ศูนย์ประสานใจวังทองหลาง

เมื่อ “บ้าน” ไม่ใช่สถานที่เหมาะสมสำหรับแยกกักตัว “ชุมชน” จึงมีส่วนช่วยตัดวงจรระบาด โดยมีรัฐ ภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุน . มากกว่าการทำหน้าที่เป็น “ศูนย์พักคอย” ชุมชนวังทองหลาง จึงกลายเป็น “ศูนย์ประสานใจ” . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน