ครัวกลาง ตะกร้าปันอิ่ม เพื่อผู้กักตัวเสี่ยงสูงเข้าถึงอาหาร

เมื่อความสำคัญของอาหาร ไม่ใช่แค่ความจำเป็นต่อชีวิต แต่ในภาวะวิกฤตโรคระบาด “อาหาร”ยังเป็นตัวช่วยคุมการระบาด เช่น หากชุมชน ครอบครัว ที่พบอัตราเสี่ยงระบาดสูง สามารถเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอ ก็ลดโอกาสออกไปแพร่และสัมผัสเชื้อเพิ่ม . หลายชุมชนให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้ เสร้างความร่วมมือ วัด โรงพยาบาล ชุมชน ภาคประชาชน จัดตระกร้าปันอิ่ม ครัวกลาง เพื่อกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัว ให้สามารถเข้าถึงอาหารได้ ในภาวะวิกฤตโรคระบาด . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

ทัศนีย์ ประกอบบุญ

นักข่าวสายลุย เกาะติดประเด็นแล้วไม่มีปล่อย รักการเดินทาง หลงรักศิลปะบนรองเท้า และชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ