“ปิดศูนย์รับเลี้ยง” วิกฤตเด็กยากจนยุคโควิด-19

เมื่อ “เด็กเล็ก” คือประชาชนกลุ่มเดียวที่ยังไม่มีสวัสดิการเงินอุดหนุนแบบถ้วนหน้า ทุกอย่างจะดีขึ้นตามกาลเวลา จึงเป็นเพียงคำเยียวยา แต่ไม่อาจช่วยให้ “ปากท้องและสมอง” เจริญเติบโต
.
The Active ชวนฟังเรื่องเล่าจาก “ผู้ปกครอง” ที่ใช้ชีวิตในชุมชนเมือง ซึ่งแม้จะพยายามเกาะงานประจำไว้จนแน่น แต่ก็ยังไม่สามารถเติมเต็มการเติบโตให้ลูก ๆ ซ้ำส่งสัญญานภาวะวิกฤต “เด็กไม่พร้อม” ในยุคโควิด-19

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม