ยุคโควิด-19 ทวงสิทธิคนไร้บ้าน

“คนไร้บ้านหน้าใหม่เกือบเท่าตัว ที่มารับของบริจาค หลายคนถูกทอดทิ้ง ไม่ได้รับเงินเยียวยา โควต้าฉีดวัคซีน และการดูแลจากรัฐ” . The Active คุยกับ อัจฉรา สรวารี เลขาธิการ มูลนิธิอิสรชน ถึงผลกระทบของโควิด-19 ถึงคนไร้บ้านในที่สาธารณะ พร้อมข้อเสนอแก้ปัญหาร่วม “รัฐ-ประชาสังคม” . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้