โควิด-19 เว้นระยะห่าง ไม่เว้นระยะหิว

เมื่อระยะ “หิว” ไม่อาจเว้นได้ด้วย “ระยะห่าง” แรงงานเงินน้อยเลยกลัวอดมากกว่ากลัวป่วย . The Active ชวนรับฟังเสียงสะท้อน “ชาวชุมชนคลองเตย” พื้นที่เสี่ยงโควิด-19 ที่มีความกังวลปัญหาปากท้อง ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปัญหาสุขภาพ . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม