ลมหายใจสุดท้าย ของคนกลางคืน ?

โควิด-19 ระลอก 3 มีการประกาศสั่งปิดสถานที่ชั่วคราวอีกครั้ง ส่งผลกระทบทำให้ธุรกิจกลางคืนหลายเจ้าไม่สามารถไปต่อได้ . อีกทั้งยังส่งผลทอดต่อกันไปเป็นลูกคลื่นไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการ นักร้อง นักดนตรี พนักงานเสิร์ฟ เจ้าของกิจการหลายเจ้าก็พยายามปรับเพื่อความอยู่รอดของตนเองและคนข้างหลัง แต่ก็ใช่ว่าผู้ประกอบการทุกคนจะทำได้ . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ