จักรวาลความจน EP.5 : Rights to the city สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในเมือง

“การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อความสะดวกสบายของคนบางกลุ่มอาจหมายถึงการเบียดขับคนกลุ่มอื่นออกไปจากนอกเมือง” . The Active คุยกับ ผศ.บุญเลิศ วิเศษปรีชา นักวิชาการผู้นำเสนอแนวคิด The Rights to the city สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในเมืองไทย ที่มองว่าการเดินหน้าทุนนิยมเสรีอย่างประมาท จะนำไปสู่ความขัดแย้ง เหลื่อมล้ำ ชนชั้น มากขึ้น . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้