ลมหายใจ เปื้อนฝุ่น

มี.ค. – เม.ย. ของทุก ๆ ปี จังหวัดภาคเหนือ ต้องเผชิญกับวิกฤตปัญหาฝุ่นควัน ทำให้ประชาชนกว่า 6 ล้านคนในพื้นที่ ต้องอยู่กับความเสี่ยงต่อความเจ็บป่วยที่อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต เป็นอันตรายที่อยู่ในทุกลมหายใจ The Active ชวนเปิดงานวิจัย ผลกระทบฝุ่น PM2.5 ที่มีนัยยะสำคัญต่อการเสียชีวิต และตัวเลขผู้ป่วยมะเร็งในภาคเหนือที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น ติดตามสารคดี #ไฟป่าลามเมือง วันอาทิตย์ที่ 14 มี.ค. นี้ เวลา 21.10 น. ทาง #ThaiPBS #ช่องหมายเลข3 หรือชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active