แนวทางการพัฒนาสถานีหัวลำโพง

เป็นพิพิธภัณท์ เป็นลานกิจกรรม เป็นสวนสาธารณะ นอกจากนี้ สถานีรถไฟหัวลำโพง ยังเป็นอะไรได้อีก ?  The Active คุยกับ รศ.ชูวิทย์ สุจฉายา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนา สถาบันอาศรมศิลป์ ถึงโครงการการศึกษาคุณค่าเชิงอัตลักษณ์ และความต้องการทางสังคมในการอนุรักษ์พัฒนาสถานีรถไฟหัวลำโพง

. 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้