ลดการเผา ยกระดับชีวิตเกษตรกร

ตั้งแต่หลังปี 2504 ที่ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดก็ถูกขยายต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ป่าถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นไร่ข้าวโพดและวิถีการเผาเข้ามามีบทบาท . ปัญหาหมอกควันจากการเผาในไร่เชิงเดี่ยวบนพื้นที่สูง มีข้อจำกัด และไฟยังมีความจำเป็นต่อเกษตรกรบนพื้นที่สูง . ก่อนจะห้ามเกษตรกรเผา the active ชวนเปิดใจฟังเสียงเกษตรกรบนพื้นที่สูง กับโจทย์ท้าทาย “ลดเผาคืนอากาศบริสุทธิ์ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร” . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส