“โรงเรียน” บนพื้นที่รอยต่อสมุทรสาคร

“เปิดเรียนรอบนี้นักเรียนหายไปนับร้อยคน” เสียงสะท้อนของคุณครูในโรงเรียนศาลเจ้าห้าววิทยานุกูล เขตบางขุนเทียน กทม. โรงเรียนที่มีนักเรียนข้ามชาติกว่า 100 บน ในบริบทของพื้นที่ใกล้เคียงกับสมุทรสาคร . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้