วิกฤตอาหารมั่นคงไม่ไกลตัว

วิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก ชี้ แม้ไทยจะเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ แต่ระบบผลิตอาหารได้ทำลายทรัพยากร และคุณภาพชีวิตเกษตรกร โควิด-19 ย้ำชัดต้องเร่งสร้างอาหารปลอดภัยเข้าถึงประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน