วิกฤตอาหารมั่นคงไม่ไกลตัว

วิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก ชี้ แม้ไทยจะเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ แต่ระบบผลิตอาหารได้ทำลายทรัพยากร และคุณภาพชีวิตเกษตรกร โควิด-19 ย้ำชัดต้องเร่งสร้างอาหารปลอดภัยเข้าถึงประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย