เพิ่มมูลค่าข้าวไทย ด้วยเทคโนโลยี : เกษตรกร 2020

เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งโดรนพ่นฮอร์โมนในแปลง แอปพลิเคชันแม่นยำ ช่วยดูทิศทางลมฟ้าอากาศ และขายข้าวออนไลน์ แทนที่จะขายให้โรงสีเพียงอย่างเดียว คือ รูปแบบเกษตรกรในปี 2020 เครือข่าย Yong Smart Farmer
.
‘เกศินี แปลงสมบูรณ์’ เกษตรกรรุ่นใหม่ในฉะเชิงเทรา ที่มีรายได้มากกว่างานประจำ ที่สำคัญ เครือข่ายที่มีอยู่ทั่วประเทศ ยังมีส่วนช่วยเรื่องการตลาด ทำให้ส่งขายสินค้าได้เกือบทั่วประเทศ
.
📌 ชมทาง Youtube : https://youtu.be/qarZ9yu44N8

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน