ปรับบทบาท เปลี่ยนชุมชน นายอำเภอCEO

ทำลายกำแพงระหว่างหน่วยงาน คือหัวใจสำคัญ ของนักปกครองต้นแบบ ที่จะดึงศักยภาพของทุกกรม-กอง ช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเต็มที่ The Active ติดตามการทำงานของ “นายอำเภอ CEO” สู่การปฏิรูปบทบาท นายอำเภอ สู่นักปกครองยุค 4.0

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข ThaiPBS