พลิกวิกฤต ฟื้นแผ่นดิน

ไทยได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลกให้เป็น 1 ใน 6 ประเทศ ผลิตอาหารเลี้ยงคนทั้งโลก . แต่วิกฤตภัยธรรมชาติที่รุนแรงต่อเนื่อง ท้าทายไทยและทั่วโลก หันกลับมาให้ความสำคัญกับ การฟื้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ ปัญหาดิน The Active  สัมภาษณ์พิเศษ อาจารย์ยักษ์ วิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก กับทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน