พลิกวิกฤต ฟื้นแผ่นดิน

ไทยได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลกให้เป็น 1 ใน 6 ประเทศ ผลิตอาหารเลี้ยงคนทั้งโลก . แต่วิกฤตภัยธรรมชาติที่รุนแรงต่อเนื่อง ท้าทายไทยและทั่วโลก หันกลับมาให้ความสำคัญกับ การฟื้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ ปัญหาดิน The Active  สัมภาษณ์พิเศษ อาจารย์ยักษ์ วิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก กับทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

Author

Alternative Text
AUTHOR

นุ่น | บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นอนดึกตื่นเช้า อ่านข่าวตาปรือ เป็นคนใต้ที่ชอบภูเขามากกว่าทะเล นักข่าวสายย้อนแย้ง ฝันเห็นการเมืองเป็นมิตรกับผู้คน