เบียร์ และ เสรีภาพ

เสรีภาพในการแสดงความเห็น ที่ถูกจำกัดด้วยมาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ถูกผูกโยงเข้ากับเรื่องการใช้ “อำนาจ” และ “การผูกขาด” อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ . ในมุมมองของ “ประชาชนเบียร์” ยืนยันว่าต้องพูดเรื่องนี้อย่างเป็นอิสระ เพราะนอกจากจะเป็นกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมแล้ว ยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาวงการสุราไทย

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ