สวัสดิการกองทัพ (ปัจจัย) สร้างทหารมืออาชีพ

“สวัสดิการบ้านพัก” เป็น 1 ในองค์ประกอบสำคัญของการสร้าง “ทหารอาชีพ” The Active พูดคุยกับ ‘พลโท พงศกร รอดชมภู’ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย มองความเหมาะสมของสวัสดิการบ้านพักทหาร ที่จะนำไปสู่ทางออกสุดท้าย คือ “ปฏิรูปกองทัพ”

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย