สวัสดิการกองทัพ (ปัจจัย) สร้างทหารมืออาชีพ

“สวัสดิการบ้านพัก” เป็น 1 ในองค์ประกอบสำคัญของการสร้าง “ทหารอาชีพ” The Active พูดคุยกับ ‘พลโท พงศกร รอดชมภู’ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย มองความเหมาะสมของสวัสดิการบ้านพักทหาร ที่จะนำไปสู่ทางออกสุดท้าย คือ “ปฏิรูปกองทัพ”

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ ชอบอยู่นิ่งๆ เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน