ศิลปะบำบัด จากเยาวชนที่อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV

กว่า 30 ปีที่ไทยรู้จักอาวุธในการต่อสู้กับ HIV จนแทบไม่พบผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ แต่ปัญหาทัศนคติของคนในสังคม ที่ตามไม่ทันความก้าวหน้าทางการแพทย์ ทำให้หลายคนหมดกำลังใจกินยาต้านไวรัส ร่วมติดอาวุธทางความคิด สร้างทัศนคติที่ถูกต้องให้กับสังคม เพื่อให้การอยู่ร่วมกับเชื้อ HIV ไม่ใช่แค่ผู้ติดเชื้อ แต่รวมถึงคนในสังคมที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน