อิงธรรมชาติ พึ่งตนเอง : ออกแบบพื้นที่เกษตรครบวงจร

เกาะสมุยไม่ได้มีแค่ทะเล … The Active ชวนเที่ยวชมตัวอย่างพื้นที่ที่ออกแบบสำหรับการพึ่งตนเองได้อย่างครบวงจร ทั้งปลูก กิน ขาย ปลอดขยะพลาสติค รวมทั้งยังปลอดสารเคมีด้วยระบบเกษตรอินทรีย์

Author

Alternative Text
AUTHOR

วาสนา ไซประเสริฐ

ฝึกฝนการเป็นนักเดินทาง ทั้งการเดินทางภายในและภายนอก... ออกไปเห็นโลกที่ใหญ่ขึ้น เพื่อเห็นตัวเองเล็กลง