เมื่อราษฎร อยาก Dance

เมื่อ “ราษฎร” อยาก Dance เพื่อส่งเสียง “คณะราษแดนซ์” จึงก่อกำเนิดขึ้น
ใช้เสียงเพลงที่ซ่อนความหมาย และจังหวะการเต้นที่สนุกสนาน สื่อสารข้อเรียกร้อง
พื้นที่สร้างสรรค์สาธารณะ ประชาธิปไตย และรัฐธรรมนูญของประชาชน

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว