ปอด ไต สมอง หัวใจ อวัยวะเสี่ยงฝุ่นพิษจิ๋ว

เมื่อหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัย ต้องใช้เพื่อป้องกันทั้งโรคระบาด และป้องกันฝุ่นพิษเข้าทำลายอวัยวะภายใน!

เปิดข้อมูลประวัติการรักษาผู้ป่วยในเมืองเชียงใหม่ ที่มีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กมานานกว่า 15 ปี แม้มีจะอาชีพ เวทเทรนเนอร์ นั่นสะท้อนว่า “ทุกคน” คือ กลุ่มเสี่ยง ที่ควรเลี่ยงใช้ชีวิตกลางแจ้งช่วงฝุ่น PM 2.5 อยู่ในระดับอันตราย

ฟังคำยืนยันจาก ‘ศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์’ แพทย์เชี่ยวชาญด้านโรคปอด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส