ตามหา “พื้นที่ปลอดภัย”

“ฝนตกก็มีชายคา เข้าห้องน้ำได้ มีหน่วยพยาบาล หากมีใครเจ็บป่วย มีทุกอย่างอยู่ในนั้น…มีพื้นที่ปลอดภัย” . ข้อเสนอ “พื้นที่ปลอดภัย” และบทบาทมหาวิทยาลัยในการตรวจสอบความจริง ในสถานการณ์เสี่ยงความรุนแรง โดย “ศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ สถาอานันท์” เพื่อรักษาคุณค่าของความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติ . . 📌 ติดตามเนื้อหาทั้งหมดที่ https://theactive.net/ Facebook: https://www.facebook.com/theactive.net Twitter: https://twitter.com/theactive_net YouTube: https://www.youtube.com/theactive

Author

AUTHOR