14 ครอบครัวคนเมือง … พลิกฟื้นผืนดินให้อุดมสมบูรณ์

14 ครอบครัวคนเมือง ร่วมเป็นเจ้าของที่ดิน 19 ไร่ หวังพลิกฟื้นผืนดินให้อุดมสมบูรณ์ แต่มีข้อแม้ว่า พวกเขาจะต้องสละที่ดิน 75% เป็นของส่วนรวม เพื่อสร้างอาหารและป่าด้วยกัน

Author