เดินหน้าฟื้นฟู “ลำห้วยคลิตี้ปนเปื้อนตะกั่ว”

20 ปี ที่รอคอย! “ลำห้วยคลิตี้ปนเปื้อนตะกั่ว” เดินหน้าฟื้นฟูขั้นตอนสำคัญ ด้วยวิธี “ดูดตะกอน” แต่ก็มีคำถามว่า เพิ่มความเสี่ยงให้ “ตะกอนตะกั่ว” กลับมาฟุ้งกระจายหรือไม่ ?

คุยกับ ‘ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์’ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร ในฐานะกรรมการไตรภาคีติดตามการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ฯ

Author