FAO ชี้ วิกฤตโควิด-19 ตัวเร่งทั่วโลกตระหนัก “การสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

FAO ชี้ วิกฤตโควิด-19 ตัวเร่งทั่วโลกตระหนัก #การสร้างความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศ คุยกับ ‘ธนวรรษ เทียนสิน’ อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) และผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ กล่าวยืนยันแนวคิดการแบ่งปัน – พึ่งพาตัวเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะช่วยปรับสมดุลอาหารโลก และยังเป็นรากฐานการพัฒนาโลกอย่างยั่งยืน SEP for SDGs

Author