ความเงียบในครอบครัว = ความรุนแรงต่อ LGBTQ

“บ้านไม่ใช่สถานที่ แต่คือผู้คน” การยอมรับจากคนในครอบครัวอย่างไม่มีเงื่อนไข ทำให้ ‘บ้าน’ เป็นพื้นที่ปลอดภัย เป็นที่พักพิง

ความเงียบในครอบครัวของเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) อาจสร้างความกดดัน ที่กัดกร่อนจิตใจ

‘บ้าน’ ที่เป็น ‘บ้าน’ จึงเป็นคำตอบ

Author