ปรากฏการณ์ทางสังคมยุคโรคระบาดสะเทือนรากหญ้าเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจและเมืองเติบโต แต่ทำไมแรงงานรับจ้างไม่เคยเติบโตตาม ยามวิกฤตชีวิตล้มเพราะไร้สวัสดิการ..ฟังคำอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมยุคโรคระบาดสะเทือนรากหญ้าทางเศรษฐกิจ โดย “ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา” อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Author